En på ambulansen sparkas – Två varnas

1639

Region Gävleborg meddelade på onsdagen att man beslutat att dela ut arbetsdisciplinära påföljder till tre av sina medarbetare inom ambulanssjukvården. Detta då de uppges ha genomfört personalbyte på ambulansen i samband med prio 1-uppdrag.

– De här avstegen från våra riktlinjer är helt oacceptabla och vi har därför beslutat om arbetsdisciplinära åtgärder, säger Peter Sund, verksamhetschef för ambulanssjukvården.

Från arbetsgivaren sida ser man mycket allvarligt på detta varpå man i ett av fallen valt att avsluta en medarbetares visstidsanställning och att utdela skriftliga varningar till de andra två. En av dessa förflyttas även till annan enhet under tre månader med individuell handlingsplan och uppföljande dialog med arbetsgivaren.

– Avstegen från riktlinjerna har skett på individnivå och står inte för en allmän kultur på arbetsplatsen, betonar Peter Sund.

Det var också kollegor till de inblandade som påkallade ledningens uppmärksamhet om att personalbyten skett under pågående uppdrag.

Agerandet ska ha skett vid två tillfällen under prio 1-uppdrag och då orsakat fördröjd framkörningstid till patienterna. Man har dock vid sin utredning kommit fram till att inga patienter lidit extra skada av den fördröjda framkörningstiden.

- Annons -