Tönnebro: Bilbrand vid Tönnebrosjön

Kl 13:50 på torsdagen inkom ett larm till SOS 112 gällande en bilbrand på E4 mellan Tönnebro och Axmartavlan. 

Det var i höjd med Tönnebrosjön som en brand uppstått i motorutrymmet till en personbil. När räddningstjänsten anlände till platsen var fordonet helt övertänt. Dessbättre hade man lyckats köra in på en anslutande väg varpå trafiken på E4 inte påverkades nämnvärt.

Inga personer ska ha skadats.