Tönnebro: Singelolycka på E4

788
Foto: Daniel Sjöholm

Vid kl 19:30 på söndagskvällen larmades ambulans samt räddningstjänst till en singelolycka på E4 mellan Söderhamn och Tönnebro.

Det var i södergående riktning i höjd med Sörbränningen som en bilist kört in i mitträcket. I fordonet färdades en person som klarade sig helt utan fysiska skador. 25-stolpar i mitträcket skadades i samband med detta. Det rådde mycket halt väglag på platsen vid tidpunkten för olyckan.

I samband med räddningsarbetet var ett körfält i södergående riktning avstängt. Det rådde ingen tätare trafik på sträckan men dessvärre visade merparten av trafikanterna som passerade platsen dålig respekt för räddningspersonalen. Detta då trafikanterna antingen passerade i onödigt hög hastighet eller bromsade in i sista stund.

I samband med att man ryckte ut till platsen inträffade även en mindre olycka. En bilist som såg de bakomvarande utryckningsfordonen bromsade in för att släppa förbi fordonen på enkelfilig sträcka. Detta ledde till att en av de efterföljande bilisterna i det hala väglaget inte fick stopp och kolliderade med mitträcket. Inga personer kom till skada och bilen skadades inte mer än att den kunde köras från platsen.

Ser du ett utryckningsfordon i bakspegeln på en 2+1-väg ska du fortsätta köra i laglig hastighet fram till nästa omkörningssträcka och där släppa förbi dessa. Att stanna eller bromsa in för att släppa förbi på en enkelfilig sträcka skapar bara onödiga risker och i merparten av fallen leder det till att det tar längre tid för hjälpen att nå fram.

- Annons -