Årsunda: Viltolycka vid Trekanten

82

Strax efter kl 17:00 på lördagen inträffade en viltolycka på väg 272 i höjd med Trekanten mellan Årsunda och Österfärnebo.

Det var i mellan infarterna till väg 502 och väg 515 som en bilist kolliderat med en älg.

Älgen avled vid kollisionen men dessbättre kom inga personer i bilen till skada.