Gnarp: Rökutveckling från källare

25

Räddningstjänsten fick vid kl 21:15 larm gällande rökutveckling från källaren till en villa vid Gårdsjön norr om Gnarp.

Anmälaren uppger att man vid larmtillfället inte såg några lågor. Vid framkomst kunde man konstatera att läget var lungt på platsen och att det var rök som gått bakvägen från pannan.