Normal drift på Kilafors Hälsocentral från måndag

123

Från och med måndag 17/10 kommer verksamheten på Kilafors Din hälsocentral bedrivas som vanligt.

Under veckan som gått har man haft reducerad verksamhet för att arbeta med arbetsmiljörelaterade åtgärder. Det har enligt Region Gävleborg tagits fram förbättringsåtgärder och metoder om hur man bättre kan planera och genomföra arbetet på hälsocentralen.

– Det har varit viktigt och angeläget att vi inventerat arbetsmiljön grundligt hos våra medarbetare. Vi har tagit problematiken på allvar, säger Jörgen Tranevik, verksamhetschef.

Region Gävleborg uppger vidare att Hälsocentralen fortsatt kommer arbeta för en patientsäker vård med god kvalitet. Detta genom att bland annat ta del av och analysera resultat i de kvalitetsregister som hälsocentralen deltar i och utifrån det ständigt försöka förbättra vården.

- Annons -