Ramla inte – Balansera mera

166
Man ramlat Xnytt
Foto: Mostphotos

Varje år vårdas cirka 50 000 personer över 65 år på sjukhus till följd av en fallolycka. Därför ordnar Socialstyrelsen under vecka 40 en temavecka för att ge information om hur man kan förhindra risken att falla.

Utöver alla som vårdas för skador man fått i samband med att man ramlar dör dessutom cirka 1000 personer av fallskador varje år. Inom slutenvårdsavdelningar finns statistik på att omkring 5 till 8 fall sker per månad.

Under vecka 40 kommer det mellan kl 10:00 och 10:30 finns personer på plats i huvudentrén på Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus för att dela ut material och prata med besökare. Engagerade i det arbetet är bland annat fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister.

Även regionens hälsocentraler kommer att uppmärksamma fallolyckor. Bland annat Andersberg Din Hälsocentral kommer att ha fallriskbedömningar på torsdagenr vilket innebär att patienter mot vanlig besöksavgift får en bedömning av distriktssköterska och fysioterapeut.

- Annons -