Hjälp oss att fortsätta med gratis nyheter

Fler och fler personer hittar till den här hemsidan och läser de nyheter som publiceras gratis. Tyvärr ser vi samtidigt en stadig minskning i våra annonsintäkter. Anledningen till detta kan vara många, exempelvis ser vi en ökning i användandet av olika typer av annonsblockering. Detta är något som drabbar flera medier, inte bara i Sverige.

I motsats till en del andra medier har vi valt att inte ha någon form av betalvägg. Vi tycker att alla ska få veta vad som händer, oavsett var man bor eller vilka ekonomiska möjligheter man har.

Det beslutet betyder dock att vi går miste om en inkomst som skulle betyda mycket för utvecklingen av hemsidan och möjligheten till bättre bevakning. Detta samtidigt som annonsintäkterna alltså minskar. Det är här ni besökare kan hjälpa till!

Om alla som läser våran rapportering, alla som gillar vad vi gör, hjälper till skulle vår framtid vara mycket säkrare. Ett bidrag på blygsamma 20 kronor, självklart får man bidra med mer eller mindre, betyder mycket för vår fortsatta utveckling.

Läs nedanför hur du bidrar.

Tack för att du hjälper till!