Väg 50, Kinsta – Mohed

36

Sänkt hastighet till 30 km/h. Sträcka på ca 4 kilometer som för tillfället inte halkbekämpas.

- Annons -