E4, Tönnebro – Gävle, Omkörningsförbud

2296
Foto: Daniel Sjöholm

Under skärtorsdagen och annandag påsk kommer det att råda omkörningsförbud på E4 mellan Gävle och Tönnebro.

För att få en bättre flyt i trafiken och för att minska risken för olyckor har Polismyndigheten, i samverkan med Trafikverket, beslutat att införa omkörningsförbud under skärtorsdagen, från Gävle norra upp till Tönnebro. På annandag påsk råder omkörningsförbud samma sträcka söderut, från Tönnebro till Gävle norra. När omkörningsförbud råder och alla håller sig i samma körfält uppstår det inte samma trängsel och risken för olyckor minskar.

Förfarandet med omkörningsförbud på denna sträcka har testats några gånger under de senaste åren med gott resultat.

– Trafiken på den här sträckan flyter på bra, även om det går långsammare. Tack vare omkörningsförbudet har vi inte haft några incidenter och det är det viktigast av allt. Vårt mål är att alla ska kunna färdas på ett tryggt och säkert sätt till sin slutdestination, säger Erling Arvidsson, gruppchef på Trafiksektionen, region Mitt.

13/4 – Skärtorsdagen 13:00 – 22:00. Omkörningsförbud i norrgående riktning mellan Gävle och Tönnebro.

17/4 – Annandag påsk 13:00 – 22:00. Omkörningsförbud i södergående riktning mellan Tönnebro och Gävle.

- Annons -