MSB varnar för bränder i hoverboards

191

Sedan första augusti i år har det enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) brunnit i flera hoverboards. En tydlig trend är att de flesta av dessa börjat brinna under tiden de varit på laddning.

MSB, Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket deltar nu i en kartläggning av omfattningen av dessa bränder.

– Från augusti till och med 6 oktober känner vi till 20 bränder i hoverboards, säger Mattias Strömgren, handläggare inom olycksutredningar och analys vid MSB.

Anledning till att även Arbetsmiljöverket deltar i kartläggningen är den att hoverboarden utifrån lagstiftningen ses som en maskin. Detta gör att att Arbetsmiljöverket är de som ansvarar för att utreda produktens säkerhet. Elsäkerhetsverket hjälper Arbetsmiljöverket i deras utredning genom att testa produkten i testlabb.

Har du en hoverboard – ladda den under uppsikt

– Vi uppmanar alla som köpt en hoverboard att alltid ladda den under uppsikt och inte på natten. Det är också viktigt att ha att ha fungerande brandvarnare hemma, säger Matilda Svensson brandingenjör vid MSB.

MSB, Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket rekommenderar att du:

  • Laddar hoverboards under uppsikt och enligt tillverkarens bruksanvisning.
  • Blir produkten väldigt varm i något läge, kontakta till inköpsstället.
  • Kontrollera redan när du köper produkten att den är CE-märkt (CE).
  • Kontrollera att det står på hoverboarden vem som har tillverkat produkten. Kontrollera även att du får med en bruksanvisning på svenska.
- Annons -